Financieel-selfie ★

Huidige situatie

Na een uitgebreide inventarisatie van uw financiële gegevens wordt de huidige situatie in beeld gebracht.

 

Lang leven: Wat heb ik netto te besteden zolang ik leef? Belangrijk hierbij is de ontwikkeling van de woonlasten, maar ook het inkomen bij pensionering. Daarnaast kunnen alle andere onderwerpen die spelen meegenomen worden, zoals de studiekosten van de kinderen, aanschaf van een auto of schenkingen. Financieel-selfie houdt rekening met alle voorzieningen en fiscale en financiële wet- en regelgeving die op uw situatie van toepassing is.

 

Gewenste situatie

Tijdens de inventarisatie wordt uitgebreid stilgestaan bij uw wensen en doelen.  


Lang leven: Zijn er verhuisplannen? Wat staat er nog op uw bucketlist? Wanneer wilt u met pensioen en hoeveel moet uw besteedbaar inkomen dan bedragen? Deeltijdpensioen geeft de mogelijkheid om zelf te bepalen wanneer en in welke mate u met pensioen gaat.

Financieel-selfie geeft u advies hoe u fiscaal en financieel zo optimaal mogelijk uw wensen en doelen kunt realiseren.