Hoe werkt het?

Uw eigen Financieel-selfie verkrijgt u als volgt:

  • Meld u aan via het contactformulier, via e-mail of neem telefonisch contact op. Binnen een week na aanmelding volgt er een kennismakingsgesprek.
  • Aansluitend vindt er een persoonlijk inventarisatiegesprek plaats waarin wensen en doelen worden besproken. Verder worden alle benodigde gegevens geïnventariseerd en verzameld. Dit kan op het kantoor van Financieel-selfie, bij u thuis of via de webcam. Klik hier voor de inventarisatielijst.
  • Uw Financieel-selfie wordt zo snel mogelijk uitgewerkt en naar u toegezonden per e-mail of per post. Nadat u het rapport hebt doorgenomen, volgt het adviesgesprek waarin uw huidige situatie en de gewenste situatie volledig worden doorgenomen en toegelicht. Alle vragen die er zijn, worden besproken.
  • Maakt u gebruik van de optie Financiële kluis , dan ontvangt u hiervan de inloggegevens. Hiermee houdt u een jaar lang inzage in uw eigen Financieel-selfie, inclusief de mogelijkheid om mutaties door te voeren. Zo bent u altijd up-to-date.